Voor organisaties die hun zakelijke relaties moeten én willen screenen op integriteit

Onze klanten zijn financiële instellingen (o.a. banken, trustkantoren en betaalinstellingen), bedrijven (o.a. advocatenkantoren en vastgoedmakelaars) en gemeenten. Wij zorgen voor hogere klanttevredenheid, kosten en tijd besparing en optimale risicobeheersing. De dossiers van onze klanten voldoen aan de eisen van de toezichthouders.

Banken

Wetgeving

De vierde EU-richtlijn en de Nederlandse WWFT verplichten banken tot het onderzoeken van hun klanten op integriteit. Het onderzoek naar (grotere) bedrijven, bediend door de afdelingen Corporate, Commercial en Wholesale Banking, en naar vermogende particulieren, bediend door Private Banking, is een tijdrovende en arbeidsintensieve activiteit. Wij voeren deze cliëntonderzoeken voor banken uit waardoor zij zich kunnen richten op hun kerntaken.

Onderzoek

Afhankelijk van het compliancebeleid en de risicobevindingen onderzoeken wij de klant, haar activiteiten en inkomsten. Als het een bedrijf betreft toetsen wij ook bestuurders en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). Wij screenen op sanctielijsten, politically exposed persons (PEP’s), bad press en, indien nodig, ook op relaties en gerelateerde activiteiten. Dankzij onze ervaring bij vele (internationale) banken zijn wij goed op de hoogte van actuele best practices. Zo helpen wij banken van elkaar te leren.

Trustkantoren

Wetgeving

Het integriteitstoezicht op trustkantoren is in Nederland gebaseerd op de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de onderliggende Regeling integere bedrijfsvoering Wtt (Rib). CDD/KYC-activiteiten van trustkantoren worden in toenemende mate gecontroleerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Helaas is DNB nog niet tevreden over het niveau van de CDD en transactie monitoring bij trustkantoren, hetgeen blijkt uit diverse nieuwsbrieven en het recente DNB-seminar voor trustkantoren.

Onderzoek

Trustkantoren moeten streng en diepgaand onderzoek verrichten. KCP helpt de klantverantwoordelijke met de uitvoerende taken door de inzet van senior CDD professionals met ruime compliance ervaring. Zij maken de dossiers op orde, helpen bij het samenstellen van het transactieprofiel en het goed uitvoeren van de risico analyse. KCP zorgt ervoor dat de dossiers “door een ringetje te halen zijn” en de integriteitsrisico’s acceptabel zijn zodat de toetsingen door de Compliance Officer, de Auditor en DNB geen zorg meer opleveren.

Advocatuur

Wetgeving

Wij geven advies aan en voeren cliëntenonderzoek uit voor advocaten die diensten verlenen die vallen onder de WWFT. Te denken valt aan advies over het aan- en verkopen van ondernemingen en registergoederen. Door het nauwgezette cliëntenonderzoek uit te besteden aan KCP kunnen advocaten zich volledig richten op het bijstaan van hun cliënten. Wij zorgen voor de juiste informatie in het dossier en adviseren na grondige analyse bij het vormen van een risico-oordeel.

Onderzoek

Indien het cliënten betreft die vallen onder vereenvoudigd cliëntenonderzoek, wordt het onderzoek gebaseerd op onafhankelijke bronnen en bevat het de volgende elementen:

  • Uiteindelijk belanghebbenden onderzoek (UBO)
  • Bestuurders
  • Screening – bad press, sancties, politically exposed persons (PEP’s)
  • Risicofactoren
  • Risicobeoordeling en advies over risicocategorie

Vastgoedmakelaars

Wetgeving

Makelaars in zakelijk vastgoed vallen onder de WWFT en dienen cliëntenonderzoek uit te voeren. Wij zorgen ervoor dat makelaars hun risico’s beheersen en voldoen aan de wettelijke eisen. Door hun cliëntenonderzoek voor hen uit te voeren stellen wij hen in staat zich te concentreren op hun commerciële activiteiten. Ook voeren wij uitgebreid achtergrondonderzoek uit op integriteit van potentiële kopers en verkopers.

Onderzoek

Een cliëntenonderzoek houdt minimaal de volgende zaken in:

  • identificatie en verificatie van de cliënt en, indien nodig, van haar bestuurders
  • identificatie en risk-based verificatie van de uiteindelijke belanghebbende (UBO)
  • vaststelling doel en aard van de beoogde zakelijke relatie

Verder is het aan te bevelen ook de relatie te screenen op landenrisico, bedrijfsactiviteiten, bad press, sancties en PEP.

Betaalinstellingen of PSP’s (Payment Service Providers)

Wetgeving

Een betaalinstelling is een betaaldienstverlener waaraan een vergunning door de De Nederlandsche Bank is verleend. De betaalinstellingen dienen KYC uit te voeren bij de acceptatie en periodieke monitoring van merchants.

Onderzoek

Het is gebruikelijk dat wij bij betaalinstellingen de risicofactoren (land, bedrijfsactiviteiten etc.) van de merchants identificeren en op basis van de gevonden risicofactoren aanbevelen tot acceptatie of tot diepgaander onderzoek over te gaan. Wij voeren uiteraard ook de identificatie van de UBO’s en sanctie en PEP-checks op de merchants en de UBO’s uit.