Grip op risico’s, tevreden toezichthouder en klanten

Met de inzet van KCP verlaagt u uw compliance risico’s, versterkt u uw controle, en verbetert uw toezichthouder- en klanttevredenheid.

1) OPTIMALE RISICOBEHEERSING

  • Door gebruik van uiteenlopende en gefragmenteerde systemen hebben organisaties vaak onvoldoende besef van de risico’s die zij lopen. KCP zorgt ervoor dat zij altijd over de juiste informatie beschikken. Waardoor zij inzicht krijgen in reputatierisico’s en in staat zijn de juiste maatregelen te nemen.
  • De focus op commerciële resultaten kan de aandacht voor potentiële risico’s doen verslappen. Door onze onafhankelijke positie zorgt KCP voor diepgaand, onbevooroordeeld onderzoek én de juiste risicoafweging.

 

2) VOLDOEN AAN EISEN TOEZICHTHOUDER EN WETGEVING

  • Klantdossiers zijn om diverse redenen lastig te vullen volgens interne en externe richtlijnen. Het gevolg: mogelijke audit-issues en aanwijzingen van de toezichthouder. KCP deelt best practices met haar cliënten en helpt hen met een consistente doch situatieafhankelijke vertaling naar beleid, procedures en maatregelen.
  • Commerciële medewerkers beschikken vaak niet over gedetailleerde kennis van KYC en hun motivatie voor het vakgebied is overwegend laag. KCP zorgt ervoor dat hun kennis up-to-date én van hoge kwaliteit is.
  • De in de wet gebruikte open normen en risk-based approach leiden tot verschillen in aanpak bij financiële instellingen. KCP deelt de best practices en gebruikt de beste standaard.
  • Bottom line: KCP zorgt voor complete dossiers, goede auditrapporten en een dikke voldoende van de toezichthouder!

 

3) VRIJMAKEN VAN MENSEN EN MIDDELEN

  • Commerciële mensen dienen te doen waar zij goed in zijn. Als zij tijd besteden aan KYC leidt dat tot opportunity losses. Door tijdrovende en arbeidsintensieve KYC-activiteiten bij ons neer te leggen maken onze opdrachtgevers hun mensen en middelen weer vrij voor commerciële, winstgevende activiteiten.

 

4) KLANTTEVREDENHEID

  • Klanten klagen regelmatig over het trage proces bij het openen van een account en de hoeveelheid informatie die van hen wordt vereist. KCP zorgt voor versnelling van het acceptatieproces zonder administratieve rompslomp voor de klant. Resultaat: hogere kanttevredenheidscores!