1. Integriteits onderzoek


Wij analyseren uw zakelijke relaties op integriteit en adviseren over de risico’s. Het integriteitsonderzoek bestaat o.a uit CDD/KYC onderzoek volgens de internationale AML wetgeving. KCP begeleidt zowel projecten als Business As Usual. Onze professionals hebben de vereiste kennis, ervaring en projectmanagement expertise. KCP heeft inmiddels vele honderdduizenden klantendossiers beoordeeld.

Wat is de toegevoegde waarde?

 • Risicoanalyses met gegarandeerde kwaliteit
 • Verlagen van compliance risico’s
 • Versterken van controle en verbeteren van toezichthouder- en klanttevredenheid
 • Behoeden van reputatierisico
 • Efficiëntie met betere resultaten binnen budget en deadline

Als kenniscentrum heeft KCP deze expertise in huis. Voor een afspraak neemt u contact op via info@kcprof.nl.

Case: bank met zakelijke klanten

Uitdaging:
Een gerenommeerde financiële instelling kampte met achterstanden in de customer due diligence (CDD)-dossiers van haar grootzakelijke cliënten. Zij had het CDD-werk decentraal neergelegd bij haar accountmanagers aangezien die het dichtst bij hun klanten stonden. Het probleem was dat haar accountmanagers niet op de hoogte waren van de laatste ontwikkelingen op CDD-gebied, en onvoldoende motivatie hadden voor dit 'bureaucratische werk'. Daardoor deden zij onvoldoende onderzoek in openbare bronnen en legden zij te weinig in het dossier vast.
Oplossing:
KCP onderzocht de portefeuille in delen, met heldere deadlines voor elk deel. Onze experts legden de resultaten en vragen om aanvullende informatie direct en helder neer bij de accountmanagers waardoor de dossiers op tijd op orde konden worden gebracht. Het team van Katrien denkt goed mee en begrijpt waar onze problemen liggen. We zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening, zowel wat betreft de inhoud  als de naleving van de afspraken. Projectmanager CDD van een grote internationale bank

Case: makelaardij

Een vastgoedmakelaar heeft regelmatig de behoefte om een diepgaand onderzoek te verrichten naar een koper of verkoper. Wij voorzien haar van een uitgebreid onderzoeksrapport waarin de directe en indirecte activiteiten en relaties van de koper of verkoper zijn onderzocht, en alle risico’s zijn opgenomen. De rapporten bevatten alle elementen die we nodig hebben. Wij zijn blij dat we nu de risico’s in beeld hebben. Dit heeft ons een stuk behoedzamer gemaakt met wie we zaken willen doen. Makelaar Case

2. Consultancy


Advisering op basis van best practices

Onze consultants adviseren klanten op het gebied van CDD processen en uitvoering, compliance beleid, onderzoeksmethoden en automatisering. Als extern kenniscentrum zijn wij op de hoogte van de laatste best practices.

Wat houdt advisering in?

 • Gap-analyse van bestaande beleid in relatie tot best practice-beleid
 • Advisering van kosten en efficiëntie van bestaande proces en organisatie
 • Advisering over tooling en automatisering van de processen
 • Advisering over risicoanalyse van complexe internationale structuren met trusts, stichtingen, nominee shareholders en complexe eigendomsverhoudingen

Voor een afspraak over adviesvraagstukken neemt u contact op via info@kcprof.nl

Case: bank met zakelijke klanten

Uitdaging:
Een compliance officer bij een financiële instelling wilde de interne CDD-procedures vergelijken met de (internationale) standaard om zeker te weten dat de organisatie niet te weinig (of te veel) aan risico-onderzoek deed. Ook wilde zij in verband met stijgende kosten de efficiency van het proces in beeld krijgen.
Oplossing:
Op basis van een analyse van het bestaande CDD-beleid deed KCP aanbevelingen ten aanzien van de risicofactoren (bedrijfsactiviteiten, landen, etc), de gebruikte informatie en de controlepunten tijdens het proces. Ook brachten wij de kosten in beeld en droegen wij bij aan een efficiency-slag door bepaalde taken te centraliseren. Case

3. Transactie monitoring


Transactie monitoring bestaat allereerst uit het identificeren en opstellen van transactieprofielen. Deze transactieprofielen dienen zeer gedetailleerd te worden opgesteld om de transacties te kunnen monitoren. De transacties worden (automatisch en handmatig) gecontroleerd op risico’s om reputatieschade te voorkomen.

Wat houdt transactie monitoring in?

 • Adviseren over geautomatiseerde screening en patroon herkenning per klant
 • Opstellen van transactieprofielen – Identificeren van toekomstige transacties en analyseren van risico’s
 • Monitoring van transacties- Bepalen of ze in lijn zijn met de transacties
 • Beoordelen van hoger risico transacties

Voor een afspraak over transactie monitoring neemt u contact op via info@kcprof.nl

8

Case: Transactie monitoring

Een trustkantoor kreeg van haar toezichthouder te horen dat haar Transactie Monitoring tekortkomingen vertoonden. KCP heeft vervolgens op basis van historische transacties en overeenkomsten transactieprofielen gemaakt voor elke klant. De transacties worden via een transactie monitoring tool automatisch vergeleken met de profielen, en de transacties die “uitvallen” worden handmatig bekeken en beoordeeld op risico’s door KCP, en voorgelegd aan de accountmanagers.

KCP heeft onze transactiemonitoring op orde gebracht met haar kennis van zaken en haar professionaliteit. Wij raden KCP daarom van harte aan.

Case

4. Training


Gespecialiseerd in trainingen die de kennis  van onze klanten up-to-date brengt en houdt. KCP biedt trainingen, webinars, masterclasses en basis- en vervolgopleidingen aan gespecialiseerd in CDD- en compliance. De trainingen worden aangepast naar de behoefte en specifieke wensen van onze klant. Op deze manier brengt en houdt u de kennis van uw medewerkers up-to-date op het gebied van integriteit.

Aanbod opleidings programma’s:

 • Basis CDD-opleiding
 • Master CDD-opleiding
 • Trust-training
 • Frontoffice training

KCP is officieel aanbieder van beroepsopleidingen en geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Wilt u meer informatie over het trainingsaanbod van KCP, neemt u dan contact op via info@kcprof.nl.

 

Case