Cases

Case: bank met grootzakelijke klanten

Uitdaging:

Een gerenommeerde financiële instelling kampte met achterstanden in de customer due diligence (CDD)-dossiers van haar grootzakelijke cliënten. Zij had het CDD-werk decentraal neergelegd bij haar accountmanagers aangezien die het dichtst bij hun klanten stonden. Het probleem was dat haar accountmanagers niet op de hoogte waren van de laatste ontwikkelingen op CDD-gebied, en onvoldoende motivatie hadden voor dit ‘bureaucratische werk’. Daardoor deden zij onvoldoende onderzoek in openbare bronnen en legden zij te weinig in het dossier vast.

Oplossing:

KCP onderzocht de portefeuille in delen, met heldere deadlines voor elk deel. Onze experts legden de resultaten en vragen om aanvullende informatie direct en helder neer bij de accountmanagers waardoor de dossiers op tijd op orde konden worden gebracht. Het team van Katrien denkt goed mee en begrijpt waar onze problemen liggen. We zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening, zowel wat betreft de inhoud  als de naleving van de afspraken. Projectmanager CDD van een grote internationale bank


Case: makelaardij

Een vastgoedmakelaar heeft regelmatig de behoefte om een diepgaand onderzoek te verrichten naar een koper of verkoper. Wij voorzien haar van een uitgebreid onderzoeksrapport waarin de directe en indirecte activiteiten en relaties van de koper of verkoper zijn onderzocht, en alle risico’s zijn opgenomen. De rapporten bevatten alle elementen die we nodig hebben. Wij zijn blij dat we nu de risico’s in beeld hebben. Dit heeft ons een stuk behoedzamer gemaakt met wie we zaken willen doen. Makelaar


Case: private bank

Uitdaging:

Een instelling had het idee dat de kennis over CDD bij haar accountmanagers onvoldoende was. Zij besefte dat de theoretische trainingen niet toereikend waren om de praktische CDD-kennis op peil te houden. Zij wilde echter het primaire CDD-proces niet uitbesteden.

Oplossing:

In samenspraak met KCP besloot de bank dat interne medewerkers verantwoordelijk bleven voor het uitvoeren van het primaire onderzoek van de dossiers, maar dat alle dossiers zouden worden nagekeken door de experts van KCP. Door gericht feedback te geven zorgden wij ervoor dat de interne medewerkers op het juiste kennisniveau werden gebracht en gehouden. Tijdens de validatiewerkzaamheden werden ook de tekortkomingen in de dossiers hersteld.


Case: trustkantoor

Een trustkantoor kreeg van haar toezichthouder te horen dat haar CDD-dossiers tekortkomingen vertoonden. Als externe onafhankelijke partij deed KCP een diepgaande validatie op de dossiers en maakte die weer op orde. Om te voorkomen dat het trustkantoor opnieuw een onvoldoende krijgt toetsen wij elk jaar het beleid, de procedures en 10% van de dossiers. KCP heeft onze compliance op orde gebracht met haar kennis van zaken en haar professionaliteit. Wij raden KCP daarom van harte aan. Directeur trustkantoor


Case: bank met zakelijke klanten

Uitdaging:

Een compliance officer bij een financiële instelling wilde de interne CDD-procedures vergelijken met de (internationale) standaard om zeker te weten dat de organisatie niet te weinig (of te veel) aan risico-onderzoek deed. Ook wilde zij in verband met stijgende kosten de efficiency van het proces in beeld krijgen.

Oplossing:

Op basis van een analyse van het bestaande CDD-beleid deed KCP aanbevelingen ten aanzien van de risicofactoren (bedrijfsactiviteiten, landen, etc), de gebruikte informatie en de controlepunten tijdens het proces. Ook brachten wij de kosten in beeld en droegen wij bij aan een efficiency-slag door bepaalde taken te centraliseren.


Case: betaalinstelling

Hoewel haar klanten niet bijzonder complex zijn had een betaalinstelling niet de capaciteit om een gespecialiseerd KYC-team op te zetten. Ze had met name de uiteindelijke belanghebbenden (UBO)-informatie nodig om aan de wetgeving te voldoen. Zij schakelde KCP in voor de klantacceptatie van nieuwe merchants en voor de periodieke reviews van bestaande merchants.


Case: zakelijke afdeling van een bank

Een gespecialiseerde afdeling van een grote bank had moeite met de steeds strenger wordende KYC-eisen. Haar accountmanagers waren druk met het sluiten van (grote) transacties en hadden geen tijd en expertise om de internationale documenten en bedrijfsstructuren op integriteit te toetsen. Zij huurden de expertise in van KCP professionals in om de KYC uit te voeren. We zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de onderzoeken en met de tijd die wij daardoor overhouden voor onze andere werkzaamheden. Accountmanager