KYC CDD Professionals

Know Your Customer (KYC) – Customer Due Diligence (CDD) zijn complexe en uitdagende processen. De specialisten van KCP brengen én houden uw KYC en CDD op orde.

KCP is een expertise centrum met gemotiveerde en gespecialiseerde medewerkers dat zich als niche speler richt op de uitvoering van KYC en integriteitsonderzoek bij haar klanten. Onze professionals bevrijden uw organisatie van de inspanningen en zorgen die KYC en CDD met zich meebrengen.

Meer over wie wij zijn

Onze klanten zijn banken, trustkantoren, advocatenkantoren, vastgoedmakelaars, betaalinstellingen en gemeenten. Wij zorgen ervoor dat hun dossiers voldoen aan de internationale AML-wetgeving door het uitvoeren van onderzoek, validatie en audit.

Meer over onze klanten

Diensten

Onderzoek

Uitvoeren van KYC-onderzoek en risico-beoordeling: achterstanden, periodieke reviews, nieuwe klanten, uitgebreid integriteitsonderzoek.

KYC/CDD onderzoek

Validatie en review

Bewaken van kwaliteit van KYC/CDD-dossiers en beoordelen van risico’s door elk dossier te valideren en terug te koppelen aan de interne medewerkers om zodoende hun kennis te verhogen.

Validatie en review

Audit

Controle van de interne KYC-dossiers, processen en organisatie.

Audit en validatie

Advies

Compliance-advies bij risicobevindingen en/of complexere onderzoeken; advies over beleid, processen en organisatie.

Advies

Klanten